Monday 30 December 2013

मध्यमवर्गाची श्रीमंती!


आज मध्यमवर्गाच्या हातात चांगलाच पैसा आलेला आहे,  कुटुंब लहान होत आहे त्यामुळे मिळकत आणि खर्च याची सांगड सोपी झाली आहे. निदान बाजारात, मॉलमध्ये, आणि हॉटेल मधील गर्दी तरी हेच दाखविते.  इतरांशी तुलना करण्यापेक्षा व्यक्तीची तुलना त्याच्या आधीच्या दोन पिढ्यानशी केली तरी हेच दिसते. आता प्रश्न असा कि ही श्रीमंती वागण्यातून पण जाणवते का?

जरा विचार करू
 •   हल्ली बरेच लोक मॉल मध्ये खरेदी करतात. उंची कपडे आणि branded वस्तूंचे चाहते वाढत आहेत. पण यातील लोक जेंव्हा भाजी बाजारात जातात  (offcourse जर गरज लागली तर), तेंव्हा भाजी वाला/वालीशी ते दरासाठी वाद घालताना ही दिसतात.  थोडक्यात  multiplex मध्ये १०० - १५० रुपयात popcorn घेणारी मंडळी रस्त्यावरील भाजी वाला/वाली कडून २० रुपयाचे कणीस १८  करून घेताना दिसतात. 
 • जत्रेत १० रुपयाला मिळणारे खेळणे ९ रुपयाला मिळावे म्हणून अर्धा-अर्धा तास हुज्जत घालणारे पण आहेत.
 •  स्वतःच्या बढतीवर बारीक लक्ष ठेवणार पण घरात नोकर ठेवताना पगार/सुट्टी/बोनस यावर चर्चा करून शक्य असेल तेवढी तडजोड करण्याचे प्रयत्न करतात.  
 • आपल्याकडे आठवड्यातील कामाचे दिवस ६ पण म्हणून हाच नियम कामवाली बाईला लागू पडतो का? 
 • देवळात देणगी देणारे आणि भटाला अव्वाच्या सव्वा दक्षिणा देणारे पण वाढले आहे, यातील किती जण  स्वतःच्या आई वडिलांचा विचार करतात?
 •  भारतात उच्चशिक्षण महाग आहे, ते घेताना बरेच जण पालकांनकडून मदत घेतात. शिक्षण घेवून, नोकऱ्या स्वीकारून, कितीजण स्वतःचे राहणीमान सुधारण्या बरोबर आई वडिलांचे पैसे फेडण्याचा प्रयत्न करतात. 
 • पालक पैसे मागत नसले तरी ही पुढच्या पिढीची जवाबदारी नाही आहे का?
 • म्हातारपणी आपल्या भोवती माणसे हवी असे वाटणे साहजिक आहे तरी गाठीशी पुरेसे पैसे असणे  आणि ती खर्च करण्याची इच्छा जिवंत राहणे ही म्हत्वाचे आहे.
 • आई वडिलांचा वापर मुले संभाळण्यासाठी करणारे पण वाढत आहेत. भारतात आणि काहीतर वेळ पडली तर त्यांना परदेशीपण नेतात. बरे यात terms and conditions पुढच्या पिढीच्या असतात.
 • घेतलेले उच्चशिक्षण जर स्वतःचा संसार चालविण्यास अपुरे असेल तर अश्यावेळीस कमी शिकलेली मंडळी बरी. बरे येथे अपुरे म्हणणे हे तुलनात्मक आहे, पैसे अपुरे पडतात कारण बहुतेकवेळी गरजेपेक्षा अधिकची हाव असते. 
 • निवृत्त झालेल्यांना नवीन जवाबदाऱ्या देणे योग्य वाटते का?
 • स्वतःची वास्तू उभी करताना, काही वेळा मुले ह्यात असलेल्या आई वडिलांच्या घराबद्दल निर्णय घेवून टाकतात आणि मग "तू तिथे मी ना होता" मुले ठरवतील तसे राहण्याची वेळ म्हाताऱ्यान वर येते.
 • पुस्तके विकत घेणे वाढले आहे पण म्हणून वागणे बदलले असे म्हणता येईल का? वाचनामुळे सुसंस्कृत व्हायले हवे, ते प्रमाण दिसते का? कि पुस्तके निव्वळ सजावटीच्या वस्तू होत आहेत. 
 • आपले जुने कपडे देताना पण अपेक्षा असते कि समोरच्याने त्याची जाणीव ठेवावी. म्हणजे दान पण गाजा वाजा करून द्यायचे. "उजव्या हाताने केलेले दान डाव्या हाताला ही कळू नये " या परंपरेतले आपण, खरेच बदलत आहोत.
थोडक्यात श्रीमंती वाढली कि भपकेबाजी याची गफ़ल्लत होत आहे. माणसाचे राहणीमान आणि वैचारिक उंची एकत्र वाढली तर समाजाची उन्नती होते. भिन्नवर्ग एकमेकांस पूरक हवे. वेगवेगळ्या स्तरांतील अंतर कमीतकमी व्हायला पाहिजे. नाहीतर  मिळणाऱ्या श्रीमंती बरोबर असुरक्षितता पण वाढते आणि निखळ आनंद घेणे कोणासही दुरापास्त होते.

 "There is a gigantic difference between earning a great deal of money and being rich" - Marlene Dietrich
There is a gigantic difference between earning a great deal of money and being rich.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/marlenedie385419.html#klOg1vaviiJ2LqKd.99
There is a gigantic difference between earning a great deal of money and being rich.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/marlenedie385419.html#klOg1vaviiJ2LqKd.99
There is a gigantic difference between earning a great deal of money and being rich.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/marlenedie385419.html#klOg1vaviiJ2LqKd.99

There is a gigantic difference between earning a great deal of money and being rich.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/marlenedie385419.html#klOg1vaviiJ2LqKd.99

No comments:

Post a Comment