Saturday 1 March 2014

अविश्वसनीय!

आपल्याकडील गरिबी, अस्वच्छता आणि इतर दोषांबद्दल पाश्चात्य मिडियातून आणि विविध ब्लॉग मधून लिखाण होत असते. पण काही वेळा अश्या "अविश्वसनीय " बातम्या, इतर देशांतील सावळ्या गोंधळावर प्रकाश टाकतात.

गेल्या आठवड्यात इंग्लंड मध्ये केंट येथे एक भला मोठा व्हेल माशा समुद्र किनारी मेलेला आढळला. त्याचे धड पाच दिवस तसेच समुद्र किनारी पडून कुजत होते. शेवटी स्थानिक प्रशासनाने त्याला हलवले. आश्चर्य म्हणजे तोंड व शेपूट काढलेले व्हेलचे धड एका उघड्या ट्रक मधून नेहण्यात आले. ते नेताना प्रचंड दुर्गंधी पसरली होती तसेच रक्त व इतर सांडत होते. शेजारिल चित्र भलतेच बोलके आहे. 

 पूर्ण बातमी येथे सापडेल "Smell of rotting whale on truck 'unbelievable'". 

No comments:

Post a Comment